Ook hoger opgeleide of hoogbegaafde ouderen kunnen geheugenproblemen krijgen. In de dagelijkse praktijk zien we dat veel van deze ouderen zich niet helemaal thuis voelen bij het reguliere aanbod aan dagbesteding. Vanuit het werkveld is bij Zorggroep de Hooimijt de vraag neergelegd om te kijken naar een nieuwe vorm van dagbesteding die beter aansluit bij deze specifieke groep ouderen en mogelijkheden te onderzoeken voor doorontwikkeling in de toekomst.

Zorggroep de Hooimijt is met ingang van maart 2022 gestart met gesprekgroep ‘The Classics’ voor hoger opgeleide ouderen met geheugenproblemen. The Classics komen op donderdagochtend in de samen in Huize Rensen aan de Minister Kanstraat 56 in Emmen. Het doel van The Classics is dat deelnemers een positief zelfbeeld blijven houden, dat ze sociale contacten opdoen en nog worden uitgedaagd. Ook draagt het positief bij aan een zinvolle dag invulling en ontlasting van de mantelzorger.

Tijdens de ochtend worden er uiteenlopende en actuele thema’s besproken, maar is er ook ruimte om ervaringen te delen over ouder worden en alles wat daarbij komt kijken. Er wordt veel aandacht
besteed aan kunst en cultuur. Computer, beamer en boeken worden gebruikt om thema’s of documentaires te bespreken. Ook muziek speelt een belangrijke rol tijdens de ochtend.
Met de ouderen deelnemen aan The Classics wordt tijdens de intake een vragenlijst doorgenomen om goed zicht te krijgen op de persoonlijke interesses. Het betreft zaken zoals school, werk, hobby’s, huwelijk en kinderen. Deze achtergrond informatie helpt mee om de activiteiten en onderwerpen nog passender te maken.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan The Classics moet er sprake zijn van geheugenproblemen en is een indicatie vanuit de wmo, wlz of pgb nodig. Ook is het mogelijk
deelname particulier te bekostigen.

Een wmo indicatie kan worden aangevraagd bij de Toegang via 0800 1525.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.