Het Dementie Trefpunt is een samenwerkingsproject van Icare en Zorggroep de Hooimijt. Het is een trefpunt voor mensen met dementie en hun naasten.
Tijdens vier bijeenkomsten is er ruimte voor ontmoeting en zal er aan de hand van thema’s informatie worden gegeven over het ziekteproces, wat het voor u als mantelzorger betekent dat uw partner dementie heeft en hoe daar het beste mee om kan worden gegaan. Uw deelname aan de ontmoetingsbijeenkomsten van Het Dementie Trefpunt is gratis.

Het eerste deel van de ontmoetingsbijeenkomst zal bestaan uit het gezamenlijk nuttigen van een lunch, waarna de groep wordt opgesplitst.
De partners met dementie krijgen activiteiten aangeboden in de activiteitenruimte door een medewerker van Zorggroep de Hooimijt.
De mantelzorgers krijgen aan de hand van het thema van de avond informatie en handvaten aangeboden en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere mantelzorgers.

Het Dementie Trefpunt vindt plaats op de volgende data:

Communiceren met je partner met dementie
Donderdag 19 Augustus van 16.30 tot 19.30

Gevoelens en gedachten bij de mantelzorger
Donderdag 16 September van 16.30 tot 19.30

Praktische zaken bij dementie
Donderdag 14 Oktober van 16.30 tot 19.30

Omgaan en communiceren met familie en omgeving
Donderdag 18 November van 16.30 tot 19.30


De bijeenkomsten vinden plaats op een donderdagavond van 16.30 tot 19.30 in het voormalig Kantongerecht, Hoofdstraat 6 te Emmen.
Achter het pand is de mogelijkheid om uw auto gratis te parkeren.
Elke bijeenkomst kent een maximaal aantal deelnemers van 8 mantelzorgers en hun partner met dementie.
Inschrijving kan op basis van beschikbaarheid voor een of voor meerdere ontmoetingsbijeenkomsten.
U kunt u aanmelden door een mail te sturen aan l.fischer@zorggroepdehooimijt.nl of c.bergman@icare.nl of neem telefonisch contact op via 0621941158/0622151105.


In het kader van de coronamaatregelen vindt er voorafgaand aan de ontmoetingsbijeenkomst een gezondheidscheck plaats.
Bij klachten die passen bij het coronavirus wordt u gevraagd om de bijeenkomst niet te bezoeken.