Als je op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgt zet dit je leven op z’n kop. Soms vallen werk en andere activiteiten weg en kost het je moeite om zelf alles te organiseren. Maar het leven houdt niet op bij de diagnose. Er is nog steeds heel veel mogelijk.

Zorggroep de Hooimijt biedt met haar jong Dementie groep activiteiten en werkzaamheden op maat voor mensen met dementie tot ongeveer 67 jaar. Samen kijken we wat er nog wel kan en daar gaan we voor!

Jonge mensen met dementie hebben moeite met het vinden van een passende dagbesteding. De reguliere dagbestedingen zijn vaak gericht op ouderen en sluiten niet of onvoldoende aan op de wensen en behoeften.

De Jong Dementie groep van Zorggroep de Hooimijt is specifiek gericht op jonge mensen met dementie. Dit zie je terug in de werkwijze, de begeleiding en het activiteitenaanbod.

Activiteiten op maat
De begeleiding en ondersteuning wordt op maat aangeboden door deskundig en professionele medewerkers. Het uitgangspunt is dat we geen taken overnemen maar praktische hulp bieden om actief bezig te zijn. De medewerkers hebben kennis en ervaring in het ondersteunen van jonge mensen met dementie.

Er zijn geen verplichte gezamenlijke activiteiten. Deelnemers kunnen samen of individueel aan de slag. We hebben ook geen vast activiteitenaanbod. Per persoon kijken we waar de interesses liggen en hierbij gaan we de juiste werkzaamheden en activiteiten zoeken.

Informeer gerust naar de mogelijkheden.