• darkblurbg
    Een leven heeft niet alleen een lengte, maar ook een breedte

De Hooimijt biedt een herkenbare leefomgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de levensgeschiedenis van de bezoekers. De Hooimijt legt het accent op ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten en biedt deze ondersteuning op maat, zodat de bezoeker zoveel mogelijk de controle kan behouden over zijn of haar eigen leven.

De nadruk ligt op het behoud van autonomie en het bewust creëeren van omstandigheden waarbinnen de bezoeker zelf keuzes kan maken. De Hooimijt werkt vanuit een positieve benadering en er is aandacht voor de wederkerige relatie tussen bezoeker, familie en hulpverleners.

Op de Hooimijt worden mogelijkheden geboden tot het doen van zinvolle activiteiten. De Hooimijt vindt het belangrijk de kwaliteit van leven te handhaven en/of te verbeteren en houdt hierbij rekening met de keuzevrijheid, bewegingsvrijheid en privacy. Door doelgericht gebruik te maken van de omgeving hoopt de Hooimijt een positieve invloed uit te oefenen op het welbevinden, het gedrag en eventuele disfuncties.