Er is op dit moment geen sprake van een wachtlijst.

Wachtlijstprocedure

Indien er op moment van inschrijving geen plek is, kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. Het is tevens mogelijk dat u op een andere locatie en/of met minder dagen opstart dan gewenst. Zodra er weer ruimte is, zal u in overleg opstarten met de overige geïndiceerde dagen en/of op de gewenste locatie. Indien er sprake is van een wachtlijst gaan mensen uit de gemeente Emmen voor op mensen uit andere gemeentes.

Urgentie-systeem

In de volgende gevallen gaan mensen voor op de mensen die op de wachtlijst staan:

  • Indien er vanuit casemanagement gevraagd wordt om iemand per direct een plek te bieden (bijvoorbeeld bij plotselinge achteruitgang of bij ziekte van de partner)
  • Indien iemand aangemeld wordt door de transfer verpleegkundige van het ziekenhuis
  • Indien iemand dwaalgedrag vertoont en van huis wegloopt (iemand kan dan per direct starten totdat degene opgenomen kan worden in een verpleeghuis)