Stichting Vrienden van Zorggroep de Hooimijt is opgericht in april 2019. De stichting steunt Zorggroep de Hooimijt op verschillende manieren.

De stichting heeft ten doel:
a. het ondersteunen in materiële en immateriële zin van Zorggroep de Hooimijt die zich ten doel stelt om door middel van het aanbieden van dagbesteding op verschillende
locaties in en rondom Emmen een bijdrage te leveren aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen uit de gemeente Emmen;
b. het zorgdragen voor voldoende gekwalificeerde vrijwillige chauffeurs ten behoeve van het vervoer van de bezoekers van de dagbesteding;
c. het ondersteunen van de vrijwilligers van Zorggroep de Hooimijt zodat zij hun bijzondere werk met passie kunnen blijven doen;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze stichting is speciaal opgericht voor mensen en organisaties die Zorggroep de Hooimijt een warm hart toedragen en een gift willen doen. Door de oprichting van de stichting worden de giften strikt gescheiden van de bedrijfsmatige activiteiten van Zorggroep de Hooimijt. Een onafhankelijk bestuur ziet toe op de inkomsten en besteding ervan.

Familieleden, bekenden of andere personen of organisaties die Zorggroep de Hooimijt een warm hart toedragen kunnen aangeven met welk doel ze een gift willen doen.

 

Gegevens Stichting Vrienden van Zorggroep de Hooimijt

NL38 RABO 03413967 88
T.n.v. Stichting Vrienden van Zorggroep de Hooimijt
Emmerhoutstraat 22
7814 XV Emmen