• darkblurbg
    Doen wat onmogelijk leek

Zorggroep de Hooimijt biedt vijf dagen in de week dagbesteding aan mensen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven. 

De bezoekers van de Hooimijt zijn veelal mensen die:

> Een vorm van dementie of (lichte) geheugenproblemen hebben
> Psychosociale en/of psychiatrische problemen hebben
> Veel alleen zijn en/of behoefte hebben aan sociale contacten
> Behoefte hebben aan ondersteuning bij het aanbrengen van structuur
> Behoefte hebben aan ondersteuning bij de praktische vaardigheden en handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid

Zorg op maat

Om kwaliteit van leven te bereiken voor de bezoekers beschikt De Hooimijt over een deskundig en professioneel team van begeleiders. Daarmee garanderen we een kwalitatief hoge dienstverlening. Het team is multidisciplinair en is een goede afspiegeling van de samenleving. Het relatief kleine team is flexibel en kent een grote realisatiekracht. Deze realisatiekracht bestaat niet alleen uit de vraaggerichte houding en de mogelijkheid hierop te anticiperen. Minstens zo belangrijk is dat het team goed kan inspelen op crisissituaties. Ook daarin is de kwaliteit van leven van belang. De Hooimijt biedt ook hulp als het écht nodig is.

We werken op de Hooimijt met kleine groepen zodat we in kunnen spelen op persoonlijke wensen en voorkeuren van onze bezoekers. We bieden iedere bezoeker activiteiten die passen bij zijn of haar interesses.

Uitgangspunten van de zorg op de Hooimijt

> Het bieden van een laagdrempelige omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de geschiedenis van de bezoekers.
> Een brede kijk op het begeleiden die veel verder gaat dan alleen de lichamelijke verzorging. 
> Het accent ligt op ondersteunen en het bieden van gunstige voorwaarden zodat de bezoeker zolang mogelijk de controle kan behouden over zijn of haar eigen leven. 
> De nadruk ligt op het behoud van de autonomie en het bewust creëeren van omstandigheden waarbinnen de bezoeker zelf keuzes kan maken. 
> We werken bij de Hooimijt vanuit een positieve benadering. 
> Er is aandacht voor wederkerige relaties tussen de bezoekers, betrokken hulpverleners en de naaste familie. 
>De unieke locaties waar dagbesteding wordt geboden, bieden mogelijkheden tot het ondernemen van zinvolle activiteiten.
> Zo gewoon mogelijk de dag doorleven op een plek waar de persoon mag zijn en worden wie hij of zij is. 
> Het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van leven, keuzevrijheid, bewegingsvrijheid en privacy. Kortom zich veilig kunnen voelen. 
> Door doelgericht gebruik te maken van de omgeving proberen we een positieve invloed uit te oefenen op het welbevinden en het gedrag. 

 

 

Onze liefdevolle en deskundige zorg voor ouderen maakt ons uniek

Elke dag zetten onze medewerkers zich in voor goede en liefdevolle zorg voor ouderen met geestelijke en/of lichamelijke problemen. Dankzij aandacht en een luisterend oor creëren onze medewerkers kleine of grote geluksmomenten voor de ouderen waar wij voor zorgen. Wij vinden dit bijzonder en zijn hier dankbaar voor,
want zó kunnen wij het verschil maken.