Met de gekozen kernwaarden willen wij duidelijk maken waar Zorggroep de Hooimijt als organisatie voor staat.

 

We zijn gastvrij
Bij Zorggroep de Hooimijt staat de bezoeker centraal. Dit betekent dat we in de bejegening vriendelijk, behulpzaam, tolerant en gastvrij zijn. Onze medewerkers stellen de bezoekers op hun gemak en doen hun best de bezoeker zich thuis te laten voelen. Geregeld staan we stil bij de wensen en behoeften van de bezoeker. Onze medewerkers kunnen goed luisteren en proberen zo goed mogelijk in te spelen op nieuwe ideeën en wensen van de bezoeker. We laten mensen in hun waarde en oordelen niet te snel.

We zijn betrokken
Zorggroep de Hooimijt onderhoudt goede relaties met bezoekers, familieleden en samenwerkingspartners. Onze medewerkers kunnen zich over het algemeen goed inleven in de situatie van de ander en hebben respect en waardering voor zijn of haar zienswijze. We zijn betrouwbaar en komen onze afspraken na. We zijn betrokken, binnen professionele grenzen.

We zijn professioneel
Onze medewerkers beschikken over de houding, kennis en vaardigheden om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Ze zijn goed opgeleid, echter nooit uitgeleerd. Bij het bieden van zorg is de bezoeker het uitgangspunt. Wij staan voor goede zorg. Daarop zijn we ook aanspreekbaar. We staan open voor de mening van anderen en durven verbeterpunten toe te geven.

We zijn actief
Bij Zorggroep de Hooimijt is veel mogelijk. We zeggen niet zomaar ‘nee’. Zijn er nieuwe ideeën of wensen, dan zoeken we actief naar goede oplossingen. Daarin zijn we creatief en zonodig verleggen we grenzen. We zijn flexibel en bereid te veranderen. We motiveren en ondersteunen onze bezoekers om zelf actief beslissingen en keuzes te (blijven) maken. Daarnaast zijn we als organisatie innovatief en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Zorggroep de Hooimijt staat open voor samenwerking met andere organisaties.