De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder en ondersteunt deze met adviezen. 

Per januari 2024 zijn de volgende leden aangesteld tot de Raad van Commissarissen van Zorggroep de Hooimijt. 
De RvC is te bereiken via het volgende mailadres: rvc@zorggroepdehooimijt.nl  

 

Van links naar rechts: Ruud Schepers, Willemien Klein Geltink - Teunissen, Pieter Rhemrev

 

Pieter Rhemrev (voorzitter)

Mijn naam is Pieter Rhemrev (64) en mijn gehele werkzame leven ben ik actief in de financiële wereld. De organisatie waarvoor ik werk is Oost NL, een regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich ten doel stelt om de regionale economie te bevorderen. Dat doe wij door te investeren in innovatieve ondernemingen, vaak start-ups die een belangrijke bijdrage zullen gaan leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor wij met z'n allen staan, zoals oplossingen voor de vergrijzing en toenemende kosten van de zorg. Vanuit mijn rol onderhoud ik nauwe contacten met zowel het management als met de commissarissen en heb op deze wijze goed inzicht en ervaring gekregen in het functioneren van organisaties en de toezichthoudende rol van de raad van commissarissen daarin. Deze ervaring gekoppeld aan mijn specifieke financiële kennis zet ik graag in voor de ontwikkeling van Zorggroep de Hooimijt. Een mooie organisatie die zich richt op het welzijn van de mens met specifieke noden. Binnen de raad van commissarissen zal ik de functie van voorzitter bekleden. De commissarissen zijn er voor alle 'stakeholders' dus als er vragen of opmerkingen zijn schroom niet om één van ons daarvoor te benaderen. 

Willemien Klein Geltink - Teunissen 

Graag stel ik me aan u voor, mijn naam is Willemien Klein Geltink-Teunissen, ik ben woonachtig in de Gelderse Achterhoek in het dorp Vorden met haar vele kastelen. Het is hier mooi net als bij u in Emmen e.o. Wandelen, fietsen, reizen, lezen en vrijwilligerswerk doe ik in mijn vrije tijd. Ik ben gehuwd en samen hebben we 2 getrouwde kinderen dus nu eigenlijk 4, de familie heeft zich verder uitgebreid met 5 kleinkinderen. Geweldig om daar deel van uit te maken.
Mijn werkervaring is eveneens rijk te noemen, door de vele werkzame jaren en de diversiteit in functies. Al ben ik officieel met pensioen, ik ben nog wel actief werkzaam in de gezondheidszorg. Van oorsprong ben ik verpleegkunde, ik heb zowel operationeel, dus aan het bed als ook op het gebied van beleid en management gewerkt. Bij een gemeente, bij zorgverzekeraars, in de thuiszorg, in de indicatiestelling, in het ziekenhuis als ook in verpleeghuizen. Ik ben op de hoogte van wet en regelgeving in de zorg en voel me uitgedaagd om dat goed bij te houden. Kortom met hart en ziel verknocht aan de zorg. Sinds begin dit jaar toezichthouder waar ik me verantwoordelijk voel om op bestuurlijk niveau de processen te volgen en daar waar mogelijk met adviezen de directie bij te staan. Alles ten dienste van u, de client, de zorgvrager, waar het uiteindelijk ook om hoort te draaien.

Ruud Schepers

Mijn naam is Ruud Schepers, ik ben 44 jaar en woon samen met mijn wederhelft Ana van Zadelhoff al 20 jaar in Steenwijk. Geboren en getogen in Coevorden en in Emmen naar school gegaan.
In het dagelijkse leven werk ik als manager bij Omnios, een mondzorgaanbieder die bij verpleeghuizen langs gaat om de mondgezondheid van kwetsbare ouderen naar een hoger niveau te krijgen.
Mijn vrije tijd besteed ik sportief (fitness, hardlopen en golf) en train veel met onze Border Collie 'Taksi' die ik aan het opleiden ben tot ‘zorgdier’. Hij gaat veel met mij mee naar verpleeghuizen maar moet nog veel leren omdat hij nog maar 1,5 jaar is. 
In 2023 heb ik een opleiding gedaan voor toezichthouder waarbij mijn interesse voornamelijk uitgaat naar bedrijven en instellingen die zorg aanbieden. Zodoende ben ik sinds begin 2024 toegetreden bij de raad van commissarissen van zorggroep de Hooimijt.
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal in de komende tijd te ontmoeten en te leren kennen.