• darkblurbg
    Alles wat je aandacht geeft groeit

Stage bij de Hooimijt 

Zorggroep de Hooimijt biedt stageplekken aan studenten die een MBO opleiding volgen binnen één van de opleidingen van Sociaal Agogisch Werk, waaronder:

  • Helpende Zorg en Welzijn
  • Medewerker Maatschappelijke Zorg
  • Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
  • Verzorgende (IG)

De Hooimijt biedt tevens studenten van HBO-opleidingen zoals Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening stageplaatsen aan. 

Ook is het voor leerlingen die een opleiding volgen in de richting van dierverzorging in sommige gevallen mogelijk om stage te lopen op de Zorgboerderij. 

 

Maatschappelijke stage
Zit je op de middelbare school en ben je op zoek naar een plek voor je maatschappelijke stage? Ook dan kun je bij de Hooimijt terecht. 

 

Erkend leerbedrijf
Zorggroep de Hooimijt is voor verschillende opleidingen erkend als leerbedrijf:

Calibris: voor opleidingen in de richting zorg en welzijn.

Aequor: voor opleidingen in de richting dierverzorging. 

 

Meer weten?
Voor meer informatie over stages kan je contact opnemen met de Hooimijt. 
e-mail: dehooimijt@gmail.com | telefoon: 0591 - 621179