Het beveiligen van informatie binnen de zorg is belangrijk. Binnenkort geldt in de hele EU dezelfde wetgeving op het gebied van privacy beveiliging. Het is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en deze wet vraagt een groter bewustzijn en geeft zorginstellingen meer verantwoordelijkheid.

Informatieveiligheid gaat over de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Gegevens zijn persoonlijk en privé als ze zijn te herleiden naar de persoon van wie deze gegevens zijn. Bijvoorbeeld een naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Maar ook gegevens over ziekten, medicijnen en familieomstandigheden.

Meldplicht Datalekken

De AVG gaat in op 25 mei 2018 en vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Meldplicht Datalekken is al in 2016 ingegaan, zodat iedereen erop kan vertrouwen dat bij eventuele lekken er direct actie wordt ondernomen. Slechte beveiliging van informatie kan leiden tot een datalek en vervolgens tot misbruik van deze gegevens. Bijvoorbeeld voor identiteitsfraude. De Meldplicht Datalekken houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG is een vervanging en uitbreiding van de Wbp. Nieuwe informatieverplichtingen zijn:

  • Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
  • Het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA);
  • Het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming. 

Zorggroep de Hooimijt is actief bezig met de AVG. Naast protocollen en richtlijnen is bewustwording bij medewerkers een belangrijke pijler. Er worden workshops gegeven en praktische informatie en richtlijnen zijn digitaal beschikbaar. Zorggroep de Hooimijt is bezig een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Zodra deze is aangesteld worden de contactgegevens vermeld op deze pagina. 

Vragen over de AVG?

Heeft u vragen over de AVG in de zorg? Veelgestelde vragen met antwoorden staan op website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Privacyreglement Zorggroep de Hooimijt 

Wij verwijzen u graag door naar ons privacyreglement. Dit privacyreglement maakt onderdeel uit van het informatiepakket dat aan alle deelnemers wordt verstrekt tijdens de intake. 

Privacyreglement 

Privacy: Hoe gaat Zorggroep de Hooimijt om met persoonsgegevens van de bezoekers?

5 vuistregels voor privacy